subsite_banner

English (United Kingdom)Polish (Poland)
YOUAH start » REALIZACJE » Art_Realizacje » 1

 Rosja_14 Rosja_1 Rosja_2

 Rosja_3 Rosja_4 Rosja_5

 Rosja_6 Rosja_7 Rosja_8

 Rosja_9 Rosja_10 Rosja_11 Rosja_12 Rosja_13

 Rosja_16 Rosja_17 Rosja_15

Inwestycja: Estakada przenośnika wapienia i rurociągu gazowego.
Przedmiot inwestycji: Projekt i realizacja estakady przenośnika wapienia
Miejscowość:

Koriażma, Rosja

Data rozpoczęcia: 2012-06
Opis: Konstrukcja wsporcza taśmociągu po zaprojektowaniu została wykonana na terenie pracującego zakładu. Trasę mostu technologicznego wytyczono w trudnym obszarze pomiędzy: istniejącymi estakadami rurowymi, linią kolejową, i drogą pożarową.
    Obiekt zlokalizowano w terenie o słabo zinwentaryzowanej infrastrukturze podziemnej, z możliwością zaistnienia nierównomiernych osiadań. Zasadniczy montaż konstrukcji stalowej z zamontowaną w większości technologią  przeprowadzono w temperaturach poniżej -25 stopni Celsjusza w ciągu 15 dni. Posłużono się  miedzy innymi dźwigiem samojezdnym  450 ton, który w tych warunkach pracował na parametrach ekstremalnych. Urządzenie zostało uruchomione już po dwóch dniach od zakończenia montażu konstrukcji.
    Całość układu konstrukcyjnego wyróżnia się dużą sztywnością możliwością regulacji geometrycznej, pozwalającej kompensować wpływ nadmiernych osiadań i wywołanych przezeń - dodatkowych naprężeń. Zdolność  tą należało sprawdzić wstępnie na modelach numerycznych.
Most technologiczny ze względów transportowych, logistycznych i celnych starano się rozwiązać w sposób najbardziej czytelny, w maksymalnym stopniu prefabrykacji. Pozbawiono  go tym samym szeregu drobnych elementów i zminimalizowano czynności montażowe w trudnych warunkach klimatycznych.
Wieża przesypowa stanowiła punkt stały, podpory skrajne zaprojektowano jako podpory wahaczowe o konstrukcji strukturalnej - kształtem przypominające obiekty homoidalne. Średnia wysokość taśmociągu nad terenem to ok. 20m.
Łączna waga konstrukcji to ok. 200 ton.
Most galerii liczący w linii prostej około 160m podparto jedynie na trzech głównych podporach pionowych: dwóch skrajnych słupach wahaczowych i środkowej wieży przesypowej.