Hotel pracowniczy i Bank Cukrownictwa

  


 

Inwestycja:

Hotel pracowniczy i Bank Cukrownictwa

Przedmiot inwestycji:

Prace kamieniarskie.

Miejscowość:

Janikowie k. Inowrocławia