Biuro wymiany walut dla francuskiej firmy Multi Change

  


 

Inwestycja:

Biuro wymiany walut dla francuskiej firmy Multi Change

Przedmiot inwestycji:

Dostosowanie istniejącej kubatury na potrzeby bankowe.

Miejscowość:

Warszawa