Szanowni Państwo,W związku z obowiązującą od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) CONDIX S.A. dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CONDIX S.A. z siedzibą w Sadach, ul. Poznańska 11B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220697 , tel. 61 89 50 700, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz że:

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym CONDIX S.A. zamierza zawrzeć lub zawarł umowę (dalej: „Umowa”);

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie Umowy z Klientem oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);

3. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail), stanowisko służbowe;

4. Dane osobowe przetwarzane są do czasu rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających;

5. Dane osobowe mogą być lub są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności tj oraz firmom świadczącym na rzecz CONDIX S.A. usługi outsourcingu: księgowego, prawnego lub podatkowego;

6. Informujemy, że Pani/Panu przysługuje:a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;b) prawo do sprostowania swoich danych;c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;e) prawo do przenoszenia danych;

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, Umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;

9. Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej CONDIX S.A..

10. Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: (+48) 61 89 50 700.