Zarządzamy projektami o dowolnej złożoności

Nadrzędnym celem CONDIX S.A. jest zapewnienie Klientowi świadczenia wysokiej jakości kompleksowych usług o dowolnej złożoności w sposób zaplanowany i nadzorowany.

Cel ten określony został poprzez optymalizację wszystkich procedur przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego procesu inwestycyjnego od pomysłu poprzez projektowanie, wykonawstwo, aż do zakończenia obiektu „pod klucz” przy pełnym zadowoleniu naszego klienta.

Spełniając wymagania Klienta:

•    inicjujemy przygotowanie optymalnych rozwiązań projektowo-wykonawczych,
•    przestrzegamy warunków umowy, doskonalimy metody i środki produkcji oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe,
•    zapewniamy sobie mocną pozycję na rynku i nieustanny rozwój

Realizacja przyjętych przez nas celów jakościowych odbywa się poprzez:

•    współpracę z najlepszymi kooperantami i dostawcami najnowszych technologii oraz z ośrodkami naukowymi,
•    wprowadzanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych podnoszących jakość świadczonych usług i zapewniających zadowolenie Klientów.
•    organizowanie systemu szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe pracowników,
•    kontrolowanie skuteczności wdrażanych rozwiązań projakościowych,

Mamy świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznać i spełnić potrzeby naszych Klientów.
Nasz zintegrowany system zarządzania jest zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 oraz publikacją standaryzacyjną AQAP-2110.