ZE PAK S.A.

 

Inwestycja:

 ZE PAK S.A.

Przedmiot inwestycji:

 Budowa instalacji rozładunku, magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła CFB 154 MWt opalanego biomasą wraz z infrastrukturą

Miejscowość:

 KONIN

Data rozpoczęcia:

 2011

Opis:

Budowa instalacji rozładunku, magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła CFB 154MWt opalanego biomasą.
Drogi dojazdowe i place manewrowe wraz z przynależną im infrastrukturą.Składowiska i silosy magazynowe biomasy leśnej i agro o łącznej pojemności 47 000m3.Trasy przenośników transportujących biomasę z obszaru magazynowania biomasy do zasobników kotła;