POLISH ENERGY PARTNERS na terenie Zakładów Celulozowych FRANSCHACH ŚWIECIE S.A.

FRANSCHACH ŚWIECIE S.A.

 

Inwestycja:

FRANSCHACH ŚWIECIE S.A.

Przedmiot inwestycji:

Rozbudowa kotłowni wraz z budową kotła fluidalnego oraz towarzyszącej infrastruktury.

Miejscowość:

Świecie

Data rozpoczęcia:

2002-01

Opis:

Budowa elektrociepłowni (obiekt kotła fluidalnego; obiekt przesypowy, place składowe, liniowe obiekty inżynierskie, estakady przenośników biomasy i węgla)

Realizacja czerwiec 2002 - listopad 2003

  • obiekt - kocioł fluidalny wysokość 56 mb, roboty budowlane (powierzchnia zabudowy 970 m2, kubatura 51 000 m3),
  • obiekt przesypowy (pow.zabudowy 310 m2, kubatura 3 100 m3),
  • estakada nawęglenia (długość 65m) z przebudową części istniejącej kotłowni;
  • estakada przenośników biomasy (długość 340mb, wysokość 40m);
  • tunel przenośnikowy (obiekt podziemny ca 85mb);
  • place składowe z reclaimerami;
  • infrastruktura podziemna;
  • przebudowa istniejących estakad technologicznych;
  • estakada odżużlania do silosu;
  • fundamenty technologiczne silosu i elektrofiltrów itd.
Kooperacja w ramach Generalnego Wykonawcy: TESSAG (Kanada).
Współpraca technologiczna: FMW (Austria), AEE (Austria), ABB, BMT, Energomontaż, Jaakko Pöyry, Karrena.
Łączna wartość inwestycji zamknęła się kwotą ok. 50 mln. EURO