ZE PAK S.A. Budowa instalacji transportu biomasy

  


 

Inwestycja:

ZE PAK S.A. Budowa instalacji transportu biomasy

Przedmiot inwestycji:

Budowa instalacji rozładunku, magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła CFB 154MWt wraz z niezbędną infrastrukturą

Miejscowość:

KONIN Gosławice