MALTADECOR S.A. Fabryka papieru generalne wykonawstwo

  


 

Inwestycja:

MALTADECOR S.A. Fabryka papieru generalne wykonawstwo

Przedmiot inwestycji:

Generalne Wykonawstwo, kompleks przemysłowy fabryki papieru (hale, oczyszczalnia , stacja pomp, przenośnik rolkowy , kotłownia).

Miejscowość:

Poznań