POLISH ENERGY PARTNERS na terenie Zakładów Celulozowych FRANSCHACH ŚWIECIE S.A. Rozbudowa

  


 

Inwestycja:

POLISH ENERGY PARTNERS na terenie Zakładów Celulozowych FRANSCHACH ŚWIECIE S.A. Rozbudowa

Przedmiot inwestycji:

Rozbudowa kotłowni wraz z budową kotła fluidalnego oraz towarzyszącej infrastruktury.

Miejscowość:

Świecie