Huta Aluminium modernizacja linii technologicznych w walcowni

  


 

Inwestycja:

Huta Aluminium modernizacja linii technologicznych w walcowni

Przedmiot inwestycji:

Wyburzenia starych instalacji i budowa specjalist. fundamentów pod nowe urządzenia; modernizacja istniejącej infrastruktury funkcjonującej hali walcowni.

Miejscowość:

Konin