GONVARRI Fabryka Serwisu Stalowego Referencje

  


 

Inwestycja:

GONVARRI Fabryka Serwisu Stalowego Referencje

Przedmiot inwestycji:

Fundament dla ciągu technologicznego linii cięcia wzdłużnego ,posadowienie pośrednie (palowanie), monolit, realizacja w trybie funkcjonującej fabryki

Miejscowość:

Września